Playing with the alphabet

Every night, we read to our children We use all kinds of books, both in Dutch and Italian. They grow up with the concept of books, images, words and letters to tell stories. Both of them are very interested! My son (21 months) knows that some letters go with a certain sound (he knows ‘E’, […]

Lees meer Playing with the alphabet

Giocare con l’alfabeto

Ogni sera leggiamo con i nostri bimbi. Usiamo diversi libri in olandese e in italiano. Fin da piccoli hanno imparato che usiamo le lettere per fare le parole e scrivere storie. Entrambi lo trovano molto interessante! Mio figlio di quasi 2 anni sa che certe lettere hanno un certo suono (conosce la “E”, la “N” e […]

Lees meer Giocare con l’alfabeto

Spelen met het alfabet

Iedere avond lezen we onze kinderen voor. Daarvoor gebruiken we verschillende boekjes, in het Nederlands en het Italiaans. Ze hebben dus van jongs af aan meegekregen dat we letters gebruiken om woorden te maken en verhalen op te schrijven. Allebei vinden ze dat erg interessant! Mijn zoon van bijna 2 weet dat bij bepaalde letters […]

Lees meer Spelen met het alfabet

I primi numeri

Lo scorso fine settimana, stavamo giocando a nascondino. Era il mio turno quindi stavo contando “acht (8), negen (9) …” quando il mio figlio di 20 mesi ha aggiunto: “tien (10)!” Non ho prestato molta attenzione a questo, perché pensavo fosse stata un colpo di fortuna, quindi abbiamo continuato a giocare. Mentre salivamo le scale […]

Lees meer I primi numeri

The first numbers

Last weekend, we were playing hide and seek. It was my turn to count, so I went “acht (8), nine (9) …” and my 20 month old son added: “tien (10)!” I didn’t really pay much attention to it, as I thought it had been a coincidence, so we continued playing. As we walked up […]

Lees meer The first numbers

De eerste cijfers

Afgelopen weekend speelden we verstoppertje. Het was mijn beurt om te tellen. “acht, negen …” telde ik, en mijn zoon van 20 maanden vulde aan: “tien!”. Een toevalstreffer, dacht ik. Ik besteedde er verder even geen aandacht aan en we speelden verder. Toch was ik wel nieuwsgierig geworden of hij nog meer cijfers kende. Terwijl […]

Lees meer De eerste cijfers